Frejas rūnas

Emocionāls līdzsvars.

1258 %%HITS%% 1258
Lapa pievienota (rediģēta) 2017-11-07 01:31:55 2017-11-07 01:31:55
 Emocionāls līdzsvars.  Emocionāls līdzsvars.

Emocionāls līdzsvars. Spēcīgs kļūstot par mieru

Fúthark rūnas:


ᛗᛟᛋᚲᚺᚾᛁᛃ:ᛋᛏᚨᚹ:ᚾᚨ:ᛞᚢᛋᚺᛖᚹᚾᛟᛖ:ᚱᚨᚹᚾᛟᚹᛖᛋᛁᛖ

ᛗᛟᛋᚲᚺᚾᛁᛃ:ᛋᛏᚨᚹ:ᚾᚨ:ᛞᚢᛋᚺᛖᚹᚾᛟᛖ:ᚱᚨᚹᚾᛟᚹᛖᛋᛁᛖ

Fúthork rūnas:

Viss мощный став на душевное равновесие rūnas

3-Rūnascript
Sowilo-Nauthiz-Wunjo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33) Руна кано  
33
 
 
 
 
 
 
(11) Наутиз  
11


 


Russian English
Disclaimer-lv

© 2017-2021 attfreya.lv 2021-04-20 23:28:36 (GMT)