Frejas rūnas

 Divdimensiju palindroms «Sator Magic Square»Divdimensiju palindroms «Sator Magic Square»

... viduslaikos tika izmantotas arī plakanas (divdimensiju) rūnu sakrālas formulas. Kā piemēru var minēt Satoru, ko ierakstījis rūnu “maģiskais kvadrāts”, kurš atrodams uz dažiem viduslaiku objektiem:

ᛋ ᚨ ᛏ ᛟ ᚱ
ᚨ ᚱ ᛖ ᛈ ᛟ
ᛏ ᛖ ᚾ ᛖ ᛏ
ᛟ ᛈ ᛖ ᚱ ᚨ
ᚱ ᛟ ᛏ ᚨ ᛋ

SATOR - (nominējošais vai vārdiskais lietvārds) (no serere = līdz sēt) sējējs, stādītājs, dibinātājs, ciltstēvs (parasti dievišķs); autors; burtiski “sējējs”.
AREPO - nezināms, iespējams, pareizais nosaukums, vai nu izgudrots, vai, iespējams, ēģiptiešu izcelsmes, piem. nosaukuma Harpokrāts vai Hor-Hap (Serapis) kodētā forma.
TENET - (darbības vārds) (no tenere = turēt) viņš / viņa tur, glabā, izprot, glabā, pārvalda, saglabā, uztur.
OPERA - (nomināls, ablatīvs vai apsūdzošs lietvārds) darbs, aprūpe, palīdzība, darbs, pakalpojums, piepūle / nepatikšanas; (no opusa): (nominējošs, akreditīvs vai balss lietvārds) darbi, darbi; (ablatīvs) ar pūlēm.
ROTAS - riteņi (pagriezti, precīzi daudzskaitlī); (darbības vārds) jūs (vienskaitlis) pagriezt vai likt pagriezties.

 

Russian English

Disclaimer-lv

© 2017-2020 attfreya.lv 2020-09-27 02:45:47 (GMT)