Frejas rūnas

Bindrune ᛉᚱᛉ - Algiz-Raidho-Algiz : Drošs ceļojums

1857 %%HITS%% 1857
Lapa pievienota (rediģēta) 2021-07-26 16:50:05 2021-07-26 16:50:05
 Bindrune ᛉᚱᛉ - Algiz-Raidho-Algiz : Drošs ceļojums

Bindrune ᛉᚱᛉ - Algiz-Raidho-Algiz - Drošs ceļojums.Futark rūnas
Northumberland rūnas

Fúthark rūnas:


ᛒᛁᚾᛞᚱᚢᚾᛖ:ᚨᛚᚷᛁᛉ:ᚱᚨᛁᛞᚺᛟ:ᚨᛚᚷᛁᛉ

ᛒᛁᚾᛞᚱᚢᚾᛖ:ᚨᛚᚷᛁᛉ:ᚱᚨᛁᛞᚺᛟ:ᚨᛚᚷᛁᛉ

Fúthork rūnas:

 


Russian English
attfreyarunes
Disclaimer-lv

© 2017-2021 attfreya.lv 2021-07-26 16:50:05 (GMT)