'Safari'
E — ᛖ
Frejas rūnas

E

258 %%HITS%% 258
Lapa pievienota (rediģēta) 2020-12-04 20:08:06 2020-12-04 20:08:06
e -  E   - ᛖ - Rūnu raksturs E -
Viss e rūnas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11   
(663) Jūsu izlases : ᚠᚨᚹᛟᚱᛁᛏᛖᛋ  
663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   
(1) Svētie rūnu vārdi  
1
 
 
 
 
 
3   
(1548) Rune : ᚱᚢᚾᛖ  
1548


 


Become a Patron!
Russian English
[[Third Quarter]]
Moon day: 22
Moon phase : Third Quarter
Next new moon: 20:35:40, 7 Jan 1970
Next full moon: 12:55:25, 22 Jan 1970
Today is 2020-12-04 20:08:06.
[[Third Quarter]]
Disclaimer-lv

© 2017-2020 attfreya.lv 2020-12-04 20:08:06 (GMT)