Frejas rūnas

ᚺᛖᛈᛈᚾᛁ : Heppni - Veiksmi ( luck ). Sakrālās rune vārdu.

510 %%HITS%% 510
Lapa pievienota (rediģēta) 2017-11-07 22:46:47 2017-11-07 22:46:47

ᚺᛖᛈᛈᚾᛁ : Heppni - Laime (luck)


Sakrālie rune vārdi

Heppni

Futark rūnas
Northumberland rūnas

Fúthark rūnas:


ᚺᛖᛈᛈᚾᛁ

ᚺᛖᛈᛈᚾᛁ

Fúthork rūnas:

heppni -  HEPPNI   - ᚺᛖᛈᛈᚾᛁ - Rūnu raksturs HEPPNI -

3-Rūnascript
Perthro-Hagalaz-Ehwaz
 


Russian English
Disclaimer-lv

© 2017-2021 attfreya.lv 2021-09-19 17:41:45 (GMT)