Frejas rūnas

Hugrekki - ᚺᚢᚷᚱᛖᚲᚲᛁ - Drosme : Svētais rūnu vārds

1 %%HITS%% 1
Lapa pievienota (rediģēta) 2020-10-29 13:10:50 2020-10-29 13:10:50
hugrekki -  HUGREKKI   - ᚺᚢᚷᚱᛖᚲᚲᛁ - Rūnu raksturs HUGREKKI -
hugrekki -  HUGREKKI   - ᚺᚢᚷᚱᛖᚲᚲᛁ - Rūnu raksturs HUGREKKI -

 Hugrekki - ᚺᚢᚷᚱᛖᚲᚲᛁ - Drosme : Svētais rūnu vārdsHugrekki - ᚺᚢᚷᚱᛖᚲᚲᛁ - Drosme
3-Rūnascript
Kenaz-Hagalaz-Uruz
 


Russian English
Disclaimer-lv

© 2017-2020 attfreya.lv 2020-10-29 13:10:50 (GMT)