Frejas rūnas

ᚲᚨᛋᛚ - Formula un bind-rūne svešvalodu mācīšanās

439 %%HITS%% 439
Lapa pievienota (rediģēta) 2021-08-01 17:59:22 2021-08-01 17:59:22
 ᚲᚨᛋᛚ - Formula un bind-rūne svešvalodu mācīšanās

ᚲᚨᛋᛚ - Kenaz-Ansuz-Sowilo-Laguz

Formula un bind-rūne svešvalodu mācīšanāsKasl

Futark rūnas
Northumberland rūnas

Fúthark rūnas:


ᚲᚨᛋᛚ

ᚲᚨᛋᛚ

Fúthork rūnas:

kasl -  KASL   - ᚲᚨᛋᛚ - Rūnu raksturs KASL -

3-Rūnascript
Kenaz-Ansuz-Sowilo
 


Russian English
attfreyarunes
Disclaimer-lv

© 2017-2021 attfreya.lv 2021-08-01 17:59:22 (GMT)