'Safari'
N — ᚾ
Frejas rūnas

N

354 %%HITS%% 354
Lapa pievienota (rediģēta) 2020-12-04 21:11:35 2020-12-04 21:11:35
n -  N   - ᚾ - Rūnu raksturs N -
Viss n rūnas

 
 
 
 
(929) Pašreizējais mēness - Laiks maģijai  
929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   
(1) Svētie rūnu vārdi  
1
 
 
 
 
 
 
 
1   
(1) The k-rune ᚲ (Younger Futhark ᚴ, Anglo-Saxon futhorc ᚳ) is called Kaun in both the Norwegian and Icelandic r  
1
 
 
 
 
 
3   
(1548) Rune : ᚱᚢᚾᛖ  
1548


 


Become a Patron!
Russian English
[[Third Quarter]]
Moon day: 22
Moon phase : Third Quarter
Next new moon: 20:35:40, 7 Jan 1970
Next full moon: 12:55:25, 22 Jan 1970
Today is 2020-12-04 21:11:35.
[[Third Quarter]]
Disclaimer-lv

© 2017-2020 attfreya.lv 2020-12-04 21:11:35 (GMT)