Frejas rūnas

Gayatry mantra: «Om bhur bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat»

20 %%HITS%% 20
Lapa pievienota (rediģēta) 2021-02-26 18:23:14 2021-02-26 18:23:14
 


Russian English
Disclaimer-lv

© 2017-2021 attfreya.lv 2021-02-26 18:23:14 (GMT)