Frejas rūnas

Gayatry mantra: «Om bhur bhuva svaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat»

20 %%HITS%% 20
Lapa pievienota (rediģēta) 2021-01-17 21:59:11 2021-01-17 21:59:11
 


Russian English
Disclaimer-lv

© 2017-2021 attfreya.lv 2021-01-17 21:59:11 (GMT)