Frejas rūnas

Thurisaz-Eihwaz-Ingwaz - ᚦᛇᛝ - Formula šķēršļu pārvarēšanai

1 %%HITS%% 1
Lapa pievienota (rediģēta) 2021-01-15 23:49:08 2021-01-15 23:49:08
 Thurisaz-Eihwaz-Ingwaz - ᚦᛇᛝ - Formula šķēršļu pārvarēšanai

ᚦᛇᛝ - Formula šķēršļu pārvarēšanaiThaeng

Fúthark rūnas:


ᚦᛇᛝ

ᚦᛇᛝ

Fúthork rūnas:

thaeng -  THAENG   - ᛏᚺᚨᛖᚾᚷ - Rūnu raksturs THAENG -

3-Rūnascript
Thurisaz-Eihwaz-Ingwaz
 


Russian English
Disclaimer-lv

© 2017-2021 attfreya.lv 2021-01-15 23:49:08 (GMT)